ZAKRES PROJEKTU:
projekt logo, projekt wizytówki, papieru firmowego, teczki, broszury informacyjnej oraz roll-up.

WYBRANY PAKIET: premium

BRANŻA: naukowa

ICTER to nowe centrum naukowe PAN. Ogólną ideą Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER) jest pogłębienie zrozumienia ludzkiego oka, aby mieć bezpośredni wpływ na nowe terapie i narzędzia diagnostyczne poprzez prowadzenie najnowocześniejszych badań na różnych poziomach rozdzielczości - od pojedynczych cząsteczek po całą architekturę oka.

Projekt logo powstał w wyniku połączenia wizerunku oka z symbolem badań naukowych - mikroskopem oraz literą „i”. Linearna forma i nowoczesny gradient miały nawiązywać do wizji przyszłości. Dodatkowo gradient wyróżnia część litery E, aby podczas samodzielnego używania napisu dać do zrozumienia, że słowem kluczowym dla marki jest właśnie E - od angielskiego słowa EYE oznaczającego oko.

Komentarz Klienta

"Międzynarodowe Centrum Badań Oka zyskało bardzo wyróżniający się i wyrazisty wizerunek dzięki ogromnemu zaangażowaniu, kompetencjom i profesjonalizmowi Pani Małgorzaty."


Anna Pawlus
Managing Director ICTER